Bespaar tot 1 augustus 50% op jouw typecursus! 🔥

Bespaar tot 1 augustus 50% op jouw typecursus! 🔥

Algemene voorwaarden

Onze heldere afspraken

Algemene voorwaarden

Door een TypeMission-cursus te kopen en te gebruiken, ga je een overeenkomst aan met TypeMission. Deze overeenkomst omvat de volgende kernpunten:

Minimumleeftijd

Om een TypeMission-cursus te kopen en te gebruiken, moet je ouder zijn dan 18 jaar. Deze regel geldt voor de ouder of wettelijke voogd die de cursus koopt voor hun kind(eren).

Inschrijfingsproces

Na succesvolle betaling ontvang je een bevestigingsmail met verdere instructies. Binnen ontvangst van de bevestigingsmail kun je inloggen op de TypeMission-typecursus en het ouderportaal.

Levering

TypeMission streeft ernaar om het starterspakket, inclusief toetsenbordstickers, binnen 7 dagen na betaling te verzenden. De verzendkosten voor het starterspakket binnen Europa zijn voor rekening van TypeMission. Zorg ervoor dat je het juiste adres opgeeft, want eventuele kosten voor het verzenden van een nieuw starterspakket zijn voor rekening van de koper.

Toegang tot de cursus

Gebruikers hebben 1 jaar toegang tot de TypeMission-cursus. Als je kind langer nodig heeft, neem dan binnen de contractperiode contact met ons op om een regeling te treffen.

Voortijdige Beëindiging en Herroepingsrecht

Je hebt het recht om de overeenkomst met TypeMission kosteloos en zonder opgaaf van redenen binnen 14 kalenderdagen na het afsluiten van de overeenkomst te ontbinden. Stuur hiervoor een ondubbelzinnige verklaring via post of e-mail naar info@typemission.com. Binnen 14 dagen na ontbinding dien je eventueel ontvangen leermiddelen voldoende gefrankeerd te retourneren. TypeMission zal eventueel betaald lesgeld zo spoedig mogelijk, uiterlijk 14 dagen na ontbinding of na ontvangst van de geretourneerde materialen, terugbetalen. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd als de leermiddelen zich in originele staat bevinden.

Betaling

De kosten van de TypeMission-cursus worden vermeld op de website van TypeMission. Je kunt de cursus betalen via bankoverschrijving of creditcard.

Intellectuele Eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten op het lesmateriaal blijven te allen tijde bij TypeMission. Het is niet toegestaan het lesmateriaal anders te gebruiken dan voor eigen studie, evenmin als het verkopen of afstaan aan derden.

Klachten

Mochten er klachten zijn, meld deze dan binnen één maand na ontvangst van het desbetreffende materiaal aan support@typemission.com. We zullen ons best doen om klachten naar tevredenheid op te lossen. De aansprakelijkheid van TypeMission is beperkt tot maximaal het door jou betaalde lesgeld.

Persoonsgegevens en AVG

TypeMission verwerkt persoonsgegevens volgens de vereisten van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Meer informatie over deze verwerking en de rechten van betrokkenen is te vinden in ons Privacy Verklaring.

Bijzondere Bepalingen voor Acties

Alle bijzondere bepalingen voor acties en groepsaankopen worden vermeld in de desbetreffende actie. De geldigheid van de actie staat altijd vermeld.

Geschillen

Geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst kunnen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechtbank in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving.

Laatst bijgewerkt op 6 oktober 2023.